Pożyczka Filarum

Filarum zamów pożyczkę Kwota pożyczki do 2500zł
Czas spłaty do 30 dni
Kto może zostać klientem FILARUM

Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej:
która jest obywatelem Polski lub posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski
która jest w wieku od 21 do 70 lat
która posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski
która jest stałym użytkownikiem telefonu komórkowego oraz posiada osobisty numer.

Pierwsza pożyczka: do 500 zł na miesiąc.

Składając wniosek określasz:
kwotę pożyczki oraz preferowany okres spłaty
We wniosku podajesz:
Imię i Nazwisko, adres zameldowania i korespondencyjny, PESEL,
serie i nr dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres email, hasło.